วันที่จัดงานTitleLocationActivities
10 - 13 ม.ค. 62Paragliding Phatchabun Championship International 2019จ. เพชรบูรณ์ร่มร่อน
11 - 21 ม.ค. 62การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (สาธิต) มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ
16 - 20 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อนระดับชาติ
โรงแรมโรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่มร่อน
21 - 25 ม.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศประเภทร่มบินระดับชาติ
โรงแรมโรสการ์เด้น จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน
22 - 30 ม.ค. 62การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
"นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" (สาธิต)
จ.นครสวรรค์
เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ
23 - 27 ม.ค. 6214th Thailand Paramotor King Rama IX's Cup Open 2019 FAI CAT II
การแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่14 ประจำปี 2562
(คะแนนทีมชาติ)
สนามกีฬาทางอากาศ (ชั่วคราว) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน
23 - 27 ม.ค. 6210th Thailand Paramotor Princesses's Cup Junior Championship 2019
การแข่งขันร่มบินเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
สนามกีฬาอากาศทาง (ชั่วคราว) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาร่มบิน
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62CIVL Plenary 2019
เมืองโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อบรมกีฬาทางอากาศ,ร่มร่อน
6 - 10 ก.พ. 623rd Paragliding ASEAN Friendships Open 2019 FAI CAT II
รายการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 (คะแนนทีมชาติ)
อ.สังคม จ.หนองคาย

ร่มร่อน
17 - 24 ก.พ. 62APPI PPG INSTRUCTOR WORKSHOP COURSE
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาร่มบินระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

อบรมผู้ฝึกสอน
4 - 10 เม.ย. 623rd Paragliding XC ASEAN Friendships Open (FAI CAT II) - Asian Cup Series 1
รายการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (คะแนนทีมชาติ)
เขาสะเดา จ.นครราชสีมาร่มร่อน
19 - 21 เม.ย. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 ( Series 1 )
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 1 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐตุรกีร่มร่อน
5 - 9 พ.ค. 62อบรมผู้ตัดสินกีฬาทางอากาศ
ประเภทเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุระดับชาติ
จ.ชลบุรี
เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ
19 - 29 พ.ค. 62กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ( กีฬาทางอากาศ )
จ.บุรีรีมย์ร่มร่อน/เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ
1 - 7 มิ.ย. 62การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "บุรีรัมย์เกมส์ " (กีฬาทางอากาศ)
จ.บุรีรัมย์
28 - 30 มิ.ย. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 ( Series 2 )
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 2 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐคาซัคสถานร่มร่อน
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 ( Series 3 )
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 3 ประจำปี 2562
สาธารณรัฐเกาหลีร่มร่อน
8 - 18 ก.ย. 6210th FAI World Paragliding Accuracy Championship 2019
การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
ประเทศเซอร์เบีย

ร่มร่อน
4 - 6 ต.ค. 62Paragliding Accuracy World Cup 2019 ( Series 4 )
การแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำ เวิลด์ซีรี่ 4 ประจำปี 2562
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่มร่อน
หมายเหตุ : กิจกรรมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม